Quyến rũ cùng cosplay Sivir Công Chúa Chiến Binh

0

Sivir, còn được biết đến với danh hiệu Nữ Chúa Chiến Trường, là một người lính đánh thuê nổi danh với sự nhẫn tâm.

Quyến rũ cùng cosplay Sivir Công Chúa Chiến Binh

Quyến rũ cùng cosplay Sivir Công Chúa Chiến Binh

Quyến rũ cùng cosplay Sivir Công Chúa Chiến Binh

Quyến rũ cùng cosplay Sivir Công Chúa Chiến Binh

Quyến rũ cùng cosplay Sivir Công Chúa Chiến Binh

Quyến rũ cùng cosplay Sivir Công Chúa Chiến Binh

Quyến rũ cùng cosplay Sivir Công Chúa Chiến Binh

Quyến rũ cùng cosplay Sivir Công Chúa Chiến Binh

Quyến rũ cùng cosplay Sivir Công Chúa Chiến Binh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here