Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

0

Có vẻ chủ đề chuyển giới các nhân vật nổi tiếng trong thế giới giải trí luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm và chú ý của độc giả mỗi khi nó xuất hiện. Hãy cùng XemGame nhìn qua phần 1 của bộ ảnh này.

1. Harriet Potter

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

2. Sora and Riku

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

3. Ms. Minions

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

4. The DC Trinity

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

5. Badass Female Link

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

6.  Phoenix Wright

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

7. The White King

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

8. Star Trek The Rule 63 Series

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

9. Pokemon Black and White

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

10. Hiccup and Astrid

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1) Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

11. Prince Mononoke

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

12. Male-Maleficent

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

13. The Snow Bros.

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

14. The Little Merman

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

15. Hades, Goddess of Death

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

16. G.I. Jane

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

17. Genderbent X-Men Couples

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

18. Attack on Titan’s Mikasa

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

19. Little Macy

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

20. Genderswapped Avengers, Assemble!

Ngắm những nhân vật nổi tiếng được chuyển giới qua bộ fan art mới (P.1)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here